Suplement full 11 de juliol

Suplement full 11 de juliol

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE XV DE DURANT L’ANY, celebrarem l’Eucaristia a les 9 del matí..
Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Miquel Milla
DILLUNS: Pujol-Tarrés
DIVENDRES: Ramón Sánchez
DISSABTE:                                               Dolors Pérez, Fidel Rodríguez i família
Diumenge: Saliha Salhi

INFORMACIÓ

• PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA

A la pàgina www.palausacosta.cat hi trobareu tota la informació de la comunitat cristiana.

• L’ANY CRISTIÀ: per reviure la nostra salvació

La fe cristiana no són unes idees, no és una llista de coses que cal creure ni de comportaments que cal complir. La fe cristiana és viure una història, la història de la salvació de Déu, que té el seu centre en Jesús, en la seva mort i resurrecció. I això ho recordem i vivim al llarg de l’any.

Al començament, els cristians celebraven només el diumenge. Cada diumenge es reunien, compartien la fe i la vida, escoltaven la Paraula de Déu i celebraven l’Eucaristia, recordant allò que és més fonamental del ser cristià: la resurrecció de Jesús i la crida a viure tal corn ell havia viscut.

Aviat, però, van començar a celebrar, un cop l’any, el dia aniversari de la mort i resurrecció de Jesús, que havia tingut lloc en els dies de la festa jueva de Pasqua. Així va néixer la Pasqua cristiana, que celebraven amb una llarga vetlla de pregària i festa per la resurrecció de Jesús, i que és l’origen de la nostra Vetlla Pasqual. I preparaven aquesta festa amb dos dies de juny, el divendres i el dissabte, recordant la seva mort. Al segle II, la festa de Pasqua es va anar eixamplant, fins a durar cinquanta dies, el que ara anomenem temps de Pasqua. I més tard, al segle IV, hi van afegir quaranta dies de preparació, el temps de Quaresma.

I va ser també al segle IV que van començar a celebrar la vinguda del Fill de Déu al món. A l’Orient ho celebraven el 6 de gener, i a Roma el 25 de desembre. I d’aquí neixen les nostres festes de Nadal i Epifania. Per a les quals, finalment, temps més tard, cap al segle VI, es va crear també un temps de preparació, que és l’Advent.

Així va quedar format bàsicament l’any litúrgic tal com ara el tenim.

La data principal és la de la Pasqua, el dia aniversari de la resurrecció de Jesús. La Pasqua cada any canvia, perquè el calendari jueu compta el temps segons la lluna (la Pasqua és el diumenge després de la primera lluna plena de la primavera). En canvi, per a l’altra gran festa, el Nadal, el dia que el celebrem no és cap aniversari de res, ja que no se sap quin dia va néixer Jesús.

• SIMBOLS CRISTIANS

Full Parroquial Juliol 11

BISBAT DE GIRONA

impres.SHALOM/Girona-09/07/2021