Full Parroquial Juliol 11

Full Parroquial Juliol 11
Full Parroquial Juliol 11
Full Parroquial Juliol 11
Full Parroquial Juliol 11

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE QUINZÈ DE DURANT L’ANY

Primera Lectura
Lectura de la profecia d’Amós, 7, 12-15

En aquells dies, Amasies, sacerdot de Bet-El, digué a Amós: «Vident, ves-te’n d’aquí. Fuig al país de Judà. Menja-hi el teu pa i fes-hi de profeta, però aquí, a Bet-El, guarda’t de tornar-hi a fer de profeta, que això és un santuari del rei, un temple de l’estat». Amós li respongué: «Jo no soc profeta, ni he estat mai de cap comunitat de profetes. Jo soc pastor i sé fer madurar el fruit dels sicòmors, però el Senyor mateix m’ha pres de darrere els ramats i m’ha dit: «Ves a profetitzar Israel, el meu poble».

SALM 84
R. Senyor, feu-nos sentir el vostre amor,
i doneu-nos la vostra salvació.

Jo escolto el que diu el Senyor:
Déu anuncia la pau al seu poble.
El Senyor és a prop per salvar els seus
fidels,
i la seva glòria habitarà el nostre país.

La fidelitat i l’amor es trobaran,
s’abraçaran la bondat i la pau;
La fidelitat germinarà de la terra,
i la bondat mirarà des del cel.

El Senyor donarà la pluja,
i la nostra terra donarà el seu fruit.
La bondat anirà al seu davant,
i la pau li seguirà les petjades.

Segona Lectura
Lectura de la carta de sant Pau als cristians d’Efes, 1, 3-10

Beneït sigui el Déu i Pare de nostre Senyor Jesucrist, que ens ha beneït en Crist amb tota mena de benediccions espirituals dalt del cel. Ens elegí en ell abans de crear el món, perquè fóssim sants, irreprensibles als seus ulls. Per amor ens destinà a ser fills seus per Jesucrist, segons la seva benèvola decisió, que dona lloança a la grandesa dels favors que ens ha concedit en el seu Estimat. En ell hem estat rescatats amb el preu de la seva sang.

Les nostres culpes han estat perdonades. La riquesa dels favors de Déu s’ha desbordat en nosaltres. Ell ens ha concedit tota aquesta saviesa i penetració que tenim. Ens ha fet conèixer el secret de la decisió benèvola que havia pres en ell mateix, per executar-la quan els temps fossin madurs: ha volgut unir en el Crist tot el món, tant el del cel com el de la terra.

L’Evangeli
Lectura de l’evangeli segons sant Marc 6, 7-13

En aquell temps, Jesús cridà els dotze i començà a enviar-los de dos en dos. Els donà poder sobre els esperits malignes i els recomanà que, fora del bastó, no prenguessin res més per al camí: ni pa, ni sarró, ni diners, ni altres vestits, i només les sandàlies per calçat, i els deia: «A la primera casa on us allotgeu, quedeu-vos-hi fins que marxeu d’aquell lloc. Si en un lloc no us volen rebre ni escoltar, a l’hora de sortir-ne, espolseu-vos la terra de sota els peus, com una acusació contra ells». Els dotze se’n van anar i predicaven a la gent que es convertissin. Treien molts dimonis i ungien amb oli molts malalts, que es posaven bons.

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA

Full Parroquial Juliol 11