Full Parroquial 18 de desembre

Full Parroquial 18 de desembre
Full Parroquial 18 de desembre
Full Parroquial 18 de desembre
Full Parroquial 18 de desembre

PARAULA DE DÉU
Lectures del diumenge quart d’Advent

Primera Lectura
Lectura del llibre d’Isaïes, 7, 10-14

En aquells dies, el Senyor digué a Acaz: «Demana al Senyor, el teu Déu, un senyal prodigiós, tan avall com vulguis, a les profunditats del país dels morts, o tan amunt com vulguis, dalt del cel». Acaz respongué: «No en vull demanar cap; no vull temptar el Senyor». Llavors digué Isaïes: «Escolteu, doncs, casa de David: no en teniu prou de fer-vos pesats als homes que fins us feu pesats al meu Déu? Per això el Senyor mateix us donarà un senyal: la noia tindrà un fill i li posarà Emmanuel».

SALM 23
R. Ha d’entrar el Senyor, el rei de la
glòria.

És del Senyor la terra i tot el que s’hi
mou,
el món i tots els que hi habiten.
Li ha posat els fonaments dins dels
mars,
i les bases, a les fonts dels rius. R.

Qui pot pujar a la muntanya del
Senyor?
Qui pot estar-se al recinte sagrat?
El qui té el cor sincer i les mans sense
culpa,
que no confia en els déus falsos. R.

Rebrà benediccions del Senyor,
rebrà els favors del Déu que salva.
Aquests són els qui venen a buscarvos,
Senyor,
per veure-us de cara, Déu de Jacob R.

Segona Lectura
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Roma, 1, 1-7

Pau, servent de Jesucrist, cridat a ser apòstol, destinat a anunciar la bona nova de Déu, que ell ja havia promès pels seus profetes en les escriptures santes. Aquesta bona nova es refereix al seu Fill Jesucrist, Senyor nostre, el qual, pel seu llinatge humà, nasqué de David, però per l’esperit que santifica va ser constituït Fill poderós de Déu des que va ressuscitar d’entre els morts.
Per ell he rebut el do de ser apòstol, missioner del seu nom a gent de tots els pobles, perquè siguin obedients a la fe. Entre aquests hi sou vosaltres, que Jesucrist ha cridat. Als cristians de Roma, estimats de Déu, cridats a ser-li consagrats, us desitjo la gràcia i la pau de Déu, Pare nostre, i de Jesucrist, el Senyor.

L’Evangeli
Lectura de l’evangeli segons sant Mateu, 1, 18-24

Jesús, el Messies, vingué al món d’aquesta manera: Maria, la seva mare, promesa amb Josep, abans de viure junts es trobà que esperava un fill per obra de l’Esperit Sant. Josep, el seu espòs, que era un home bo, no volent fer-ho saber públicament, es proposava de desfer en secret l’acord matrimonial. Mentre ell hi pensava, se li aparegué en somni un àngel del Senyor que li digué: «Josep, fill de David, no tinguis por de
prendre a casa teva Maria com a esposa. És cert que ella ha concebut per obra de l’Esperit Sant; ha de tenir un fill i li has de posar el nom de Jesús, perquè ell salvarà dels pecats el seu poble». Tot això va succeir perquè es complís el que el Senyor havia anunciat el profeta. «La verge tindrà un fill, i li posaran Emmanuel». Que vol dir Déu-és-amb-nosaltres.
Josep es despertà i, complint el que l’àngel del Senyor li havia manat, la prengué a casa com a esposa.

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA

Full Parroquial 18 de desembre