EPIFANIA DEL SENYOR – COMUNIÓ

EPIFANIA DEL SENYOR - COMUNIÓ
EPIFANIA DEL SENYOR - COMUNIÓ

EPIFANIA DEL SENYOR – COMUNIÓ

Hem vist alçar-se l’estrella del Senyor i venim a presentar-li el nostre homenatge.
Déu meu, doneu al rei el vostre dret; doneu al príncep la vostra rectitud.
Hem vist alçar-se l’estrella del Senyor i venim a presentar-li el nostre homenatge.
Que governi amb justícia el vostre poble, que sigui recte amb els humils.
Hem vist alçar-se l’estrella del Senyor i venim a presentar-li el nostre homenatge.

Pròleg

Es un goig presentar-vos aquest quadern que ofereix els cants de comunió propis de la litúrgia dels diumenges i festes.
Aquests cants han acompanyat el moment de la comunió a la nostra Catedral de Girona.

En primer lloc subratllo el seu valor litúrgic. Són els cants propis de comunió que proposa la litúrgia de l’Església, expressen el temps litúrgic que celebrem i alhora són memòria i invitació a la pregària, a la confiança, a 1′ esperança, a l’acció. Responen perfectament al que celebrem.

Adverteixo l’esforç perquè la música cerqui l’harmonia amb la lletra, unint bellesa, contemplació, lloança i agraïment pel do de l’Eucaristia que ens acostem a rebre. Mn. Frederic Pujol organista i mestre de capella de la nostra catedral, n’és l’autor. Però no un autor “de laboratori, sinó de camp”, perquè són fruit de la saviesa musical i de l’experiència contrastada en les celebracions, molt sovint amb la participació del cor de la mateixa catedral.

Penso, també, que aquests cants de comunió expressen l’alegria espiritual de compartir el pa eucarístic, acompanyant la processó o el camí cap a la participació de la taula que Crist ens ha parat.

Potser trobareu que són difícils perquè els canti l’assemblea en la majoria de les nostres celebracions. Però potser és el moment de reservar aquest espai pel cant d’un petit cor que així fa el gran servei d’acompanyar la participació dels fidels en la comunió. L’ alternança entre l’assemblea i un petit cor ajuda a participar, a pregar i a contemplar. Val la pena escoltar la gravació que acompanya el llibre i deixar-se impressionar per valorar i servir-se d’aquests cants de comunió.

Tot plegat em fa pensar en la necessitat de pensar en la proposta “pastoral” de vetllar perquè un petit o gran cor acompanyi les celebracions. Tanmateix després d’anys i d’experiència és convenient una revisió a fons dels cants de les nostres celebracions.

El cant litúrgic ha de ser l’expressió de la família o comunitat que ens reunim en nom del Senyor, poble en camí de l’alliberament definitiu, que canta, prega, estima i s’acosta per “estar en comunió ” amb Crist i donar fruit.

Aquest llibre que tens a les mans ens ajudarà corn a Poble de Déu a fer aquest camí acompanyats per la Paraula de Déu cantada.

+ Francesc Pardo i Artigas, bisbe de Girona.

Més cants

YouTube

EPIFANIA DEL SENYOR – COMUNIÓ