DEDICACIÓ DE SANT JOAN DEL LATERÀ

DEDICACIÓ DE SANT JOAN DEL LATERÀ
DEDICACIÓ DE SANT JOAN DEL LATERÀ
DEDICACIÓ DE SANT JOAN DEL LATERÀ

DEDICACIÓ DE LA CATEDRAL

Salm responsorial 45,2-3.5-6.8-9 (R.: 5)

R. Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu,
la mansió més sagrada de l’Altíssim.

Déu ens és un castell de refugi,
una defensa ferma en hores de perill.
No temem res, quan se somou la terra,
quan les muntanyes s’enfonsen dins el mar.

R. Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu,
la mansió més sagrada de l’Altíssim.

Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu,
la mansió més sagrada de l’Altíssim.
Déu hi és al mig, es manté ferma,
Déu la defensa abans que apunti el dia.

R. Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu,
la mansió més sagrada de l’Altíssim.

El Senyor de l’univers és amb nosaltres,
la nostra muralla és el Déu de Jacob.
Veniu, mireu les gestes del Senyor,
les meravelles que fa sobre la terra.
A tot arreu ha fet cessar els combats.

R. Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu,
la mansió més sagrada de l’Altíssim.

Reflexió

Mn. Frederic Pujol i Tarrés, Mestre de Capella i Organista de la Catedral de Girona, ens regala una nova col·lecció dels “Salms Responsorials dels Diumenges i Festes de l’Any Litúrgic” La que teniu a les mans correspon al cicle A.

Aquests “Salms Responsorials” que Mn. Frederic ens ofereix són per ser cantats en les celebracions litúrgiques, especialment l’Eucaristia. Per convertir els salms en pregària personal cal paladejar-los, assaborir-los, i per això, la millor pedagogia és el cant. Maria, la mare de Jesús, els hauria cantat, recitat i interioritat moltes vegades; sens dubte conformaren el seu “sí” generós i coratjós a la proposta de l’Àngel.

Les noves melodies que ens ofereix Mn. Frederic Pujol són senders que ens comuniquen amb el Pare del cel, vénen avalades per l’experiència de l’autor, reconegut i bregat d’anys en aquest ministeri eclesial i, al mateix temps, per l’experiència concreta de participació en la litúrgia de la Catedral de Girona. Esperem que ajudin la comunitat cristiana a lloar el Senyor i que siguin una resposta a aquella veu del Concili de la Tarraconense: En senyeu-nos a pregar!


+ JAUME CAMPRODON, bisbe emèrit de Girona
Torelló, 20 de maig de 2007, Solemnitat de l’Ascensió del Senyor

Més cants de l’any A

YouTube

DEDICACIÓ DE SANT JOAN DEL LATERÀ