Full Parroquial 10 de desembre 2023

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE SEGON D’ADVENT Primera LecturaLectura del llibre d’Isaïes, 40, 1-5.9-11 «Consoleu, consoleu el meu poble», diu el vostre Déu. «Parleu amorosament a Jerusalem, crideu i digueu-li que s’ha acabat la seva servitud, que ha estat perdonada la seva culpa: ha rebut de mans del Senyor doble pena per tots els seus pecats». Escolteu una veu que…