Full Parroquial 2 d´abril

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE DE RAMS Benedicció de RamsLectures de l’evangeli segons sant Mateu, 21, 1-11 Quan eren prop de Jerusalem, arribaren a Betfagé, a la muntanya de les Oliveres. Allà Jesús envià dos deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant, i trobareu tot seguit una somera fermada, amb el seu pollí. Deslligueu-la i porteu-me’ls. Si…