Full Parroquial Febrer 14

PARA ULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE SISÈ DE DURANT L’ANY Primera LecturaLectura del llibre del Levític, 13, 1-2.44-46 El Senyor digué a Moisès i Aaron: «Si algú té a la pell una inflor, crostes o erupcions que facin témer el mal de la lepra, serà portat al sacerdot Aaron o a un dels seus fills sacerdots. Els qui pateixen del…