Suplement full 8 d´agost

Suplement full 8 d´agost

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE XIX DE DURANT L’ANY, celebrarem l’Eucaristia a les 9 del matí..
Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Juanita i Antonio Rojas
DILLUNS: Pere Esteba
DIMARTS: Pujol-Tarrés
DIMECRES: Cast Palahí i Conxita Vidal
DIJOUS: Mn. Benigne Marqués
DIVENDRES: Mn. Manuel Pal
DISSABTE:                              Joan Gómez (aniv.) i Antonia Morell
Diumenge: Francesc Rojas

INFORMACIÓ

• PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA

A la pàgina www.palausacosta.cat hi trobareu tota la informació de la comunitat cristiana.

• DECÀLEG SOBRE LA MISSA

1. El diumenge és el “dia del Senyor” (dies dominica), que commemora la Resurrecció de Jesús. No et conformis d’anar a Missa només per un bon costum o com una mena d’obligació. Malda per viure a fons la fe en el Crist. Estima i valora la Missa com a “font i cimal de la vida cristiana”.

2. La Missa dominical ens identifica més i més amb el Crist, hi prenem força per a seguir-lo més de prop, i obrim els espais de la nostra caritat per a ser homes i dones oberts i lliurats -amb capacitats i limitacions- a la vivència de l’Evangeli.

3. L’Eucaristia significa acció de gràcies. A la Missa sobretot ens reunim com a cristians per celebrar la fe, agrair a Déu el que ha fet i fa per nosaltres, i pregar per les necessitats més sentides.

4. En l’Eucaristia, més popularment “la Missa”, hi ha dues parts: la Litúrgia de la Paraula i la Litúrgia de l’Eucaristia. Estan estretament unides i es complementen l’una a l’altra.

5. Participa en la Missa amb la motivació coral de la fe i de l’esperit fraternal. Hi celebrem els signes de l’amor amb què Déu ens estima i se’ns dona com a penyora dels béns que esperem. La rutina i la superficialitat desdiuen del goig de la fe.

6. Tingues sempre present que la celebració de la Missa dominical està unida al compromís. A la Missa abonem l’esperit per fer més nostres els valors de l’Evangeli, i consegüentment, ser cristians compromesos en l’entrellat de la vida.

7. Tingues també present que la Missa és Comunió amb el Crist i ensems comunió coral amb totes i cadascuna de les persones. Si fallem amb ambdues comunions escamotegem el sentit pregon de la vinculació estreta de l’Eucaristia i la caritat.

8. A l’Eucaristia es refà el gest viu de la donació del Crist per amor, i ha de ser rebut amb tot l’amor. Combregar és un compromís de vivència de la fe i amb l’Església local i universal. La Missa estreny els vincles que ens uneixen els uns als altres dins la comunitat cristiana i amb tothom.

9. Coneixeràs si ets cristià de debò si compleixes aquests dos manaments del Crist: “tal com us he estimat, estimeu-vos també vosaltres” (Jo 13,34). I “Feu això, que és el meu memorial” (Lc 22, 19). Però tingues en compte que l’Eucaristia no és per als bons sinó per als qui volen ser-ho, per als qui -fruit de la recerca i de l’experiència de fe- intenten prendre’s seriosament de seguir Jesucrist.

10. Participa sempre en la celebració de la Missa amb una actitud comunitària: arribar-hi a l’hora, mirant d’apropar-me a l’altar per seguir-la millor, amb una actitud participativa, pregant i -si escau- col·laborant. Hi ha respectes humans que ens reclouen i ens tanquen en l’anonimat. Som tots plegats que, convocats per la fe en el Crist, ens trobem reunits per celebrar el mateix misteri salvador.

A la Missa del diumenge ens hi trobem els que ens hi fem presents: per què hi vaig? Durant aquests temps de la pandèmia, n’he experimentat més la necessitat? Per què hi soc inconstant i, si et trobes entre els que no hi va, per què no proves d’afinar les motivacions de la fe, de la seva vivència i del sentit de la comunió?

(del Suplement del Full Parroquial d’Olot, 8 agost 2021)

Full Parroquial Agost 8

BISBAT DE GIRONA

impres.SHALOM/Girona-06/08/2021

Suplement full 8 d´agost