Suplement full 29 de novembre 2020

Suplement full 29 de novembre 2020

CELEBRACIONS

Avui, I DIUMENGE D’ADVENT, celebrarem l’Eucaristia a les 9.
Dissabte, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Joana Feliu i Josep Massachs
DILLUNS: Félix Ibáñez
DIMARTS: Pujol-Tarrés
DIMECRES: Albert Ferrer
DIJOUS: Planas-Pascual
DIVENDRES: ànimes
DISSABTE:                                                    Vita-Vilaplana
Diumenge: Carreras-Carós

INFORMACIÓ

• MISSA DE LA NIT DE NADAL

Aquest any, amb motiu de les restriccions imposades per la crisi sanitària, la Missa de la Nit de
Nadal, se celebrarà a les 8 del vespre (20:00h)

• PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA

A la pàgina www.palausacosta.cat, hi trobareu tota la informació de la parròquia. I també us convidem a visitar el nostre canal de YouTube, ens trobem com a Parròquia Palausacosta.

• CATEQUESI PARROQUIAL

Després d’un llarg retard degut a la pandèmia, el dissabte 28 de novembre, ha començat el curs de la Catequesi Parroquial.

• COMPTES PARRÒQUIA

Continuant amb la publicació d’ingressos i despeses i detallem els moviments des del 15 d’octubre fins el 15 de novembre

INGRESSOS  
Col·lecta en efectiu 561,20
Col·lecta en targeta 455,00
Aportacions periòdiques 60,08
TOTAL INGRESSOS 1.076,28
DESPESES  
Crèdit elevador 514,11
Fotocopiadora 42,35
Quota alarma 45,34
Manteniment elevador 22,98
Solidaritat amb altres parròquies 230,00
Telèfon 64,25
Reparació teulada església part factura 1.488,05
Comissió banc 2,92
Transferència DOMUND 515,00
Revisió calefacció, materials 19,97
Full Parroquial 11,70
TOTAL DESPESES 1.557,30

Això vol dir que aquest mes tornem a tenir un dèficit de 1.880,39 degut a la factura de part de la reparació de la teulada i la transferència col·lecta del Domund.

Recordem que les ingressos amb la targeta són mes segurs i estalvien la manipulació del diners.

Igualment les aportacions periòdiques permeten una millor planificació de la despesa i gaudeixen d’una important desgravació a la declaració de IRPF.

Igual que el mes passat us demanaríem que participéssiu en el sorteig de la panera de Nadal, els beneficis obtinguts ens ajudarien molt.

Gràcies anticipades a tots/es.

impres.SHALOM/Girona-28/11/2020

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA

Suplement full 29 de novembre 2020