Suplement full 29 de gener 2023

Suplement full 29 de gener 2023

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY, celebrarem l’Eucaristia a les 9 del matí.
Dijous vinent, FESTA DE LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR, FESTA DE LA CANDELERA,
Benedicció de les candeles i Missa a les 7,40
Dissabte, a les 8 del vespre, missa dominical.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Sebastià Carreras
DILLUNS: Vilagran-Moner
DIMARTS: Pujol-Tarrés
DIMECRES: Don Gabriele Perlini
DIJOUS: Ginesta-de Puig
DIVENDRES: Mirte Perlini
DISSABTE:                                      Vita-Vilaplana
Diumenge: Planas-Pascual

INFORMACIÓ

• COMPTES PARRÒQUIA del 15 desembre 2022 al 15 gener 2023

INGRESSOS   DESPESES  
Efectiu 752,81 Fixes Parròquia 858,56
Targetes 280,00 Telèfon 68,89
Aportacions especials 2.000,00 Reparació amplificador orgue 628,76
Aportacions periòdiques 925,66 Despeses banc 1,36
TOTAL INGRESSOS 3.958,47 TOTAL DESPESES 1.557,57

Aquest mes, degut a les aportacions periòdiques anyals, i a l’especial de finals d’any, tenim un superàvit de 2.400,90 € que compensen els dèficits que anem acumulant durant l’any, també els fixes de la Parròquia varien una mica degut a les pujades dels serveis a primers de gener.
Com sempre us donem les gràcies per la vostra generositat.

• LA CASA DE DÉU, LA CASA DE LA COMUNITAT

L’altar, la taula de l’Eucaristia

El primer “lloc” que ens recorda la presència del Crist és l’altar. L’altar és el punt de referència i el centre d’atenció de tots. És al mateix temps l’ara del sacrifici, perquè hi celebrem el memorial del sacrifici de la Creu, i taula des d’on el Crist ens convida a l’àpat eucarístic, el seu Cos i la seva
Sang.
Abans l’altar estava d’esquena, enganxat a l’absis, però ara, després de la reforma del Concili Vaticà II, el tenim més proper i visible. Abans hi havia molts altars laterals, on diversos sacerdots celebraven simul¬tàniament les seves misses. Ara són convidats a conce¬lebrar la mateixa Eucaristia, i l’altar, en l’espai central, és únic. Això fa que tota la comunitat celebri una única Eucaristia, i que tots se centrin en el mateix Crist Jesús, que és qui presideix la nostra celebració

Prop de l’altar, en un lloc ben visible de tots, hi ha la creu, que ens recorda la mort i resurrecció del Crist, que és el misteri que celebrem i en el qual participem a cada Eucaristia. I el més important que es col·loca sobre l’altar són el pa i el vi que es presenten a l’ofertori, i que després ens aproparem per rebre’ls en la comunió, convertits en el Cos i la Sang de nostre Senyor, que
se’ns ha volgut donar així corn a aliment per al nostre camí.

• HORARI DE DESPATX PARROQUIAL

Dissabtes, de 11 a 12 del matí, i a hores convingudes.
Tel. Parròquia: 972 20 98 40. e mail: frederic_pujol@hotmail.com

Full Parroquial 29 de gener

BISBAT DE GIRONA

Impres.SHALOM/Girona-27/01/2023