Suplement full 29 d´agost

Suplement full 29 d´agost

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE XXII DE DURANT L’ANY, celebrarem l’Eucaristia a les 9 del matí.
Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• PELS QUI ENS HAN PRECEDIT VERS LA CASA DEL PARE:

Flora Vall-llosera Puig + 24 d’agost de 2021, a l’edat de 69 anys. (A.C.S.)

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: ànimes
DILLUNS: ànimes
DIMARTS: Pujol-Tarrés
DIMECRES: ànimes
DIJOUS: Jesús Miralles
DIVENDRES: ànimes
DISSABTE:                                Vita-Vilaplana
Diumenge: Josep Vidal i Conxita Massonis

INFORMACIÓ

• NOTIFICACIÓ

A partir d’avui i fins a nova notificació queden suprimides les misses dels dies feiners de ¾ de 8 del matí, degut a que en la prova d’antígens que m’han fet ha donat positiu, per això m’obliguen a fer 14 dies de confinament.
Les misses del dissabte a les 8 de la tarda i del diumenge a les 9 del matí queden igual, no varien.

• COMPTES PARRÒQUIA DEL 15 JULIOL AL 15 D’AGOST:

Aquest mes el dèficit és mes evident degut a la factura que ha costat l’adaptació del to de les campanes del rellotge que segons l’Ajuntament sonen fora de normativa. Tot seguit detallem els imports:

INGRESSOS  
En efectiu caixeta  627,30
En targeta  230,00
Aportacions periòdiques 60,08
TOTAL INGRESSOS  917,38
DESPESES  
Despeses fixes  854,78
Electricitat  166,29
Telèfon  65,76
adequar so rellotge  1.464,10
Portal pàrquing Parròquia (Reparació).  169,40
Material catequesi. 19,57
Revisió extintor. 21,78
Despeses banc. 3,93
TOTAL DESPESES. 2.765,71

 

PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA

A la pàgina www.palausacosta.cat hi trobareu tota la informació de la comunitat cristiana.

Full Parroquial Agost 29

BISBAT DE GIRONA

impres.SHALOM/Girona-27/08/2021

Suplement full 29 d´agost