Suplement full 28 juny 2020

Suplement full 21 juny 2020

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY, celebrarem l’Eucaristia, a les 9.
Dilluns vinet, Solemnitat dels sants Pere i Pau, apòstols, a les 7’25 Rosari, Mes del Sagrat Cor, i a les 7’45, Missa.
Dimecres, a les 7,45, missa.
Dissabte, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Juanita i Antonio Rojas
DILLUNS: a la Mare de Déu dels Àngels
DIMARTS: Félix Ibáñez (16è aniv.)
DIMECRES: Pujol-Tarrés
DIJOUS: Josep Vidal i Conxita Massonis
DIVENDRES: Ànimes
DISSABTE: Vita-Vilaplana
DIUMENGE: Vilagran-Moner

INFORMACIÓ

• PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA

A la pàgina www.palausacosta.cat hi trobareu tota la informació de la comunitat cristiana i
molt més.

• DONATIU A FAVOR DE CÀRITAS

S’ha rebut un donatiu de 450 € a favor de Càritas que s’ha enviat a Càritas Girona.

• “LAUDATO SI'” EN 100 CITES. L’ENCÍCLICA ECOLÒGICA DE FRANCESC

«Laudato si’, mi Signore» – «Lloat sigueu, Senyor meu», cantava sant Francesc d’Assís. En aquest formós càntic ens recordava que la nostra casa de tots és també com una germana, amb la qual compartim l’existència, i com una mare bella que ens acull entre els seus braços. (1)

– Aquesta germana clama pel dany que li provoquem a causa de l’ús irresponsable i de l’abús dels béns que Déu hi ha posat. Hem crescut pensant que érem els seus propietaris i dominadors autoritzats a espoliar-la. (2)

– Davant la deterioració ambiental global, vull adreçar-me a cada persona que habita aquest planeta. En la meva exhortació Evangelii gaudium, vaig escriure als membres de l’Església amb vista a mobilitzar un procés de reforma missionera encara pendent. En aquesta encíclica, intento especialment entrar en diàleg amb tothom a propòsit de la nostra casa de tots. (3)

– La destrucció de l’ambient humà és una cosa molt seriosa, perquè Déu no sols va encomanar el món a l’ésser humà, sinó que la seva pròpia vida és un do que ha de ser protegit de diverses formes de degradació. (5)

– Una ecologia integral requereix obertura envers categories que transcendeixen el llenguatge de les matemàtiques o de la biologia, i ens connecten amb l’essència del que és humà. (11)

– La pobresa i l’austeritat de sant Francesc no eren un ascetisme merament exterior, sinó quelcom més radical: una renúncia a convertir la realitat en mer objecte d’ús i de domini. (12)

– El desafiament urgent de protegir la nostra casa de tots inclou la preocupació d’unir tota la família humana en la recerca d’un desenvolupament sostenible i integral, ja que sabem que les coses poden canviar. (…) Com és possible que es pretengui construir un futur millor sense pensar en la crisi de l’ambient i en els sofriments dels exclosos. (13)

– Lamentablement, molts esforços per buscar solucions concretes a la crisi ambiental solen ser frustrats no sols pel rebuig dels poderosos, sinó també per la falta d’interès dels altres. (…) Necessitem una solidaritat universal nova. (14)

imprès.SHALOM/Girona-26/06/2020

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA