Suplement full 27 de setembre 2020

Suplement full 27 de setembre 2020

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY, celebrarem l’Eucaristia, a les 9.
Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:
DIUMENGE: Félix Ibáñez
DILLUNS: ànimes
DIMARTS: Pujol-Tarrés
DIMECRES: Ramírez-Moya
DIJOUS: Vilagran-Moner
DIVENDRES: ànimes
DISSABTE:                                 Dolors Pérez, Fidel Rodríguez i família
Diumenge: Francesc Rojas

INFORMACIÓ

• PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA
A la pàgina www.palausacosta.cat, hi trobareu tota la informació de la parròquia.
Us convidem a visitar el nostre canal de YouTube, ens trobem com a Parròquia Palausacosta


• COMPTES PARRÒQUIA
Continuant amb la publicació d’ingressos i despeses iniciada el mes passat, detallem els
moviments des del 15 d’agost fins el 15 de setembre.

INGRESSOS:  
Col·lecta en efectiu 362,50
Col·lecta en targeta 412,00
Aportacions periòdiques 60,08
TOTAL INGRESSOS 834,58
DESPESES:  
Crèdit elevador 514,11
Fotocopiadora 42,35
Quota alarma 45,34
Manteniment elevador 22,98
Solidaritat amb altres parròquies 230,00
Telèfon 65,37
Reparació campana “Clotilde” 157,30
Comissió banc 2’38
TOTAL DESPESES 1.079,83

Això vol dir que aquest mes tenim un dèficit de 245,25 €
Com podeu veure menor que el mes anterior; continuem esperant les vostres aportacions per anar reduint els dèficits i complementar que no només les aportacions periòdiques gaudeixen d’una bonificació a l’impost de l’Irpf, si no també qualsevol aportació sempre que es comuniqui a Mn Frederic per telèfon o mail indicant l’import, data i el DNI

• INSCRIPCIONS CATEQUESI PARROQUIAL COMUNIÓ
Per poder participar a la Catequesi es indispensable la inscripció presencial a la parròquia
c/ església sant Miquel, 1 17003 Girona
Us dono el nº de mòbil per concertar visita: 696 50 53 98, Mn. Frederic
La inscripció la podeu fer des d’ara fins el dia 10 d’octubre.

• MES D’OCTUBRE, MES DEL SANT ROSARI
7’30, rés del SANT ROSARI
7’45, celebració de l’EUCARISTIA.

imprès.SHALOM/Girona-24/09/2020

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA

Suplement full 27 de setembre 2020