Suplement full 27 de juny

Suplement full 27 de juny

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE XIII DE DURANT L’ANY, celebrarem l’Eucaristia a les 9 del matí..
Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• PELS QUI ENS HAN PRECEDIT VERS LA CASA DEL PARE:

Pere Colomer Pou + 25 de juny de 2020, a l’edat de 87 anys. (A.C.S.)

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Foulard Salhi
DILLUNS: Pujol-Tarrés
DIVENDRES: Josep Vidal i Conxita Massonis
DISSABTE:                               Vita-Vilaplana
Diumenge: Ginesta-de Puig

INFORMACIÓ

• PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA

A la pàgina www.palausacosta.cat hi trobareu tota la informació de la comunitat cristiana..

• COMPTES PARRÒQUIA del 15 de maig al 15 de juny

Efectiu caixeta.  555,00
Targetes. 285,00
Aportacions periòdiques. 60,08
TOTAL INGRESSOS. 900,08
   
Despeses fixes parròquia 854,78 
Aigua. 122,92
Telèfon. 65,66
Reparació portal rectoria. 163,35
Informàtica. 197,23
Butlletí Bisbat. 50,00
Reparació campana 121,00
Despeses banc. 2,59
TOTAL DESPESES. 1.577,53

Tenim doncs un dèficit de 677,45 que hem de mirar d’anar eixugant els propers mesos com sempre. Moltes gracies per les vostres aportacions

• PARAULES DEL PAPA FRANCESC

Crist viu i vol que cada un de nosaltres visqui. Ell és la veritable bellesa i la joventut d’aquest món. Tot el que toca es fa jove, es fa nou, s’omple de vida i de sentit.

Quantes vegades deixem el Senyor en un racó, al fons de la barca de la vida, per despertar solament en el moment de la necessitat!
Demanem avui la gràcia d’una fe que no es cansi de cercar el Senyor, de trucar a la porta del seu Cor.


• Pàgina web: www.palausacosta.cat

Tel. Parròquia: 972 20 98 40.
E-mail: frederic_pujol@hotmail.com

Full Parroquial 27 juny 2021

BISBAT DE GIRONA

impres.SHALOM/Girona-26/06/2021