Suplement full 25 de juliol

Suplement full 25 de juliol

CELEBRACIONS

Avui, diumenge, SOLEMNITAT DE SANT JAUME, APÒSTOL, missa a les 9 del matí..
Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Félix Ibáñez
DILLUNS: Pujol-Tarrés
DIVENDRES: Ginesta-de Puig
DISSABTE:                             Josep Planas
Diumenge: Carme Rovira (aniv.)

INFORMACIÓ

• PÀGINA WEB DE LA PARRÒQUIA

A la pàgina www.palausacosta.cat hi trobareu tota la informació de la comunitat cristiana.

• COMPTES PARRÒQUIA (del 15 de juny al 15 de juliol)

INGRESSOS:  
Caixeta i efectiu 500,00
Targetes 260,0
Quotes periòdiques 835,66
Total ingressos 1.595,66
DESPESES:  
Fixes Parròquia 854,78
Llum 166,29
Telèfon 69,39
Jardineria 104,00
Full Parroquial 11,70
Despeses banc 4,46
Total despeses 1.210,62

Aquest mes tanquem amb un superàvit de 385,04 per les quotes periòdiques trimestrals, recordem que els fixes de la Parròquia son el crèdit de l’elevador, el seu manteniment, seguretat, fotocopiadora i solidaritat amb altres parròquies. Moltes gràcies a tothom per la col·laboració!

• L’ANY CRISTIÀ: per reviure la nostra salvació

Amb l’any cristià o any litúrgic, anem vivint la presència de Jesús i els mo¬ments bàsics de la salvació, i anem cultivant els sentiments i les actituds que aquesta història de la salvació ens convida a tenir. I cada any fem aquest itinerari:

TEMPS DE DURANT L’ANY

El camí de l’Evangeli

Acabat el temps de Nadal, comencen unes setmanes en què no celebrem cap esdeveniment especial, ni es ressalta cap actitud cristiana determina¬da. Sinó que cada diumenge som convidats a reunir-nos com a comunitat cristiana, convocats per Jesucrist, per escoltar la seva paraula i compartir la seva taula. És el que s’anomena “temps de durant l’any”. En aquests diumenges, el que ens fa de guia és anar llegint, de manera continuada, un dels evangelis, el que correspongui a aquell any. Per omplir-nos, sen¬zillament, de la vida i l’ensenyament de Jesús.

QUARESMA

Cridats a convertir-nos a tornar Senyor

La Quaresma és el temps de preparació de la Pasqua. Un temps en què som cridats a reconèixer que sovint som infidels a la vida nova que hem rebut en el nostre baptisme, a demanar perdó pels nostres pecats, i a treballar per convertir-nos i renovar la nostra vida. Perquè volem acompa¬nyar sincerament Jesús que camina cap a la creu, per unir-nos a la seva mort i poder compartir amb ell la seva resurrecció. Els quaranta dies de la Quaresma comencen el Dimecres de Cendra i ens condueixen a viure la joia de la Pasqua. Una joia que només serà autèntica si realment la nostra vida s’ha transformat per assemblar-se més al que Jesús ha ensenyat i ha viscut.

Full Parroquial Juliol 25

BISBAT DE GIRONA

impres. SHALOM/Girona-23/07/2021

Suplement full 25 de juliol