Suplement full 24 de desembre 2023

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE IV D’ADVENT celebrarem l’Eucaristia a les 9 del matí.
A 2/4 de 7 de la tarda, Missa del Gall, animarà els cants la “Coral Sant Miquel”.
Dilluns vinent, SOLEMNITAT DEL NADAL DE N.S. JESUCRIST, missa a les 9 del matí.
Dissabte, a les 7 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

• EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:

DIUMENGE: Vilagran-Moner                                ànimes
DILLUNS: M. Conxa Pujol (aniv.)
DIMARTS: Vilagran- Moner
DIMECRES: Félix Ibáñez
DIJOUS: Mn. Josep Sarola
DIVENDRES: Ginesta-de Puig
DISSABTE:                                ànimes
Diumenge: Francesc Rojas

INFORMACIÓ

• CAMPANYA DE NADAL DE CÀRITAS

Amb el lema “Aquest Nadal, tu hi tens molt a veure” arriba la campanya de Nadal de
Càritas. Per això les col·lectes de la missa del Gall i Nadal es destinaran a Càritas.

• PANERA DE NADAL

Es lliurarà el dia 24 de desembre, a la sortida de la Missa del Gall de 2/4 de 7 de la tarda.

Gràcies a tots els que hi heu participat!

• COMPTES PARRÒQUIA del 15 novembre al 15 desembre

INGRESSOS   DESPESES  
Efectiu 3.970,05 Despeses fixes Parròquia 860,91
Targeta 210,00 Llum 226,22
Aportacions periòdiques 60,08 Aigua 25,54
Col·lecta Germanor 245,00 Transferència col. DOMUND 480,00
Aportació especial JMS 500,00 Quota anual Càrites 575,00
Aportació especial JC 400,00 Telèfon 71,62
 TOTAL 5.385,13 Gasoil 3.300,00
    Informàtica 323,07
    Llànties altar 228,69
    Full parroquial 15,60
    Despeses banc 0,50
    TOTAL DESPESES 6.107,15

Tot i les despeses molt importants especialment per la compra anual del gas oli, la quota anual de Càritas, i la transferència de la col·lecta del Domund, la vostra generositat ha permès tancar el mes amb un dèficit de només 722,02
Recordem que les aportacions especials, si estan documentades amb el DNI del donant, gaudeixen d’avantatges fiscals a la declaració de renda, cal comunicar ho a Mn. Frederic que confeccionarà a finals d’any el corresponent certificat.
Aprofitem l’avinentesa per desitjar a tothom un Bon Nadal i també que el proper 2024 sigui un bona any per tots.

Full Parroquial 24 de desembre

BISBAT DE GIRONA

Suplement full 24 de desembre 2023

Imprès Shalom/Girona