Suplement full 22 de maig de 2022

Suplement full 22 de maig de 2022

CELEBRACIONS

Avui, DIUMENGE VI DE PASQUA, celebrarem l’Eucaristia a les 9 del matí.
De dilluns a divendres durant el més de maig: a les 7’25, Sant Rosari i Mes de Maria
                                                                                 a les 7’45, Missa
Dissabte vinent, a les 8 de la tarda, missa dominical.

PREGUEM . . .

·PELS QUI HAN REBUT EL SAGRAMENT DEL BAPTISME:

Iu Galí Martín, fill de Joel i de Araceli.

·EN LES MISSES D’AQUESTA SETMANA PREGAREM:  

DIUMENGE:   Félix Ibáñez                                         
DILLUNS:        Conxita Tarrés.                                   
DIMARTS:       Pujol-Tarrés
DIMECRES:   Colomer-Gussinyer
DIJOUS:          Ginesta-de Puig
DIVENDRES:  Catalina Pujol
DISSABTE:                                                                     Mercé Costal    
Diumenge:      Vilagran-Moner  

INFORMACIÓ

·ELS NOMS DE L’EUCARISTIA

L’Eucaristia, tant en la Sagrada Escriptura corn en la tradició de l’Església, rep diversos noms, que en reflecteixen els múltiples aspectes i n’expressen la riquesa incommensurable, però cap n’exhaureix el sentit.

Tal corn afirma el Concili II del Vaticà, «el nostre Salvador, a l’Última Cena, la nit que havia de ser entregat, instituí el sacrifici eucarístic del seu Cos i la seva Sang, amb el qual havia de perpetuar pels segles el sacrifici de la creu, fins al seu retorn, per confiar així a la seva estimada Esposa, l’Església, el memorial de la seva mort i de Ia seva resurrecció; sagrament de pietat, senyal d’unitat, vincle de caritat, convit pasqual, en el qual es rep el Crist, l’ànima s’omple degràcia, i se’ns dona penyora de la glòria futura» (SC 47).

És tan gran la riquesa del sagrament de l’Eucaristia que, al llarg dels segles, i fins i tot dins dels mateixos textos del Nou Testament, trobem diversos noms per referir-nos a aquest sagrament.

Eucaristia

Perquè és acció de gràcies a Déu. La paraula eucaristia té el seu origen en la paraula grega eukharistein (Lc 22,19; 1Co 11,24), que significa «acció de gràcies». També hi ha l’origen jueu de beneir el Senyor abans d’un àpat. Per això dos dels evangelis sinòptics usen la paraula grega eulogein (Mt 26,26; Mc 14,22), que significa «beneir, dir bé», adreçant-nos a Déu, de qui prové tot bé.

I és que la pregària eucarística té elements que provenen de les bene­diccions jueves que es feien, sobretot, en el context de beneir els àpats. Oracions que donaven gràcies a Déu per les seves accions en favor de la humanitat: la creació, la redempció i la santificació.

Banquet del Senyor

Aquest nom el trobem en boca de Pau (1Co 11,20), quan explica a comunitat cristiana la tradició del mateix Jesucrist en el sopar pasqual, quan el Senyor va celebrar amb els seus deixebles la vigília de la seva passió i va anticipar ja el banquet noces de l’Anyell (Ap 19,9) a la Jerusalem celestial.


·HORARI DE DESPATX PARROQUIAL

Dissabtes, de 11 a 12 del matí. I a hores convingudes.
Tel. Parròquia: 972 20 98 40.  e mail:  frederic_pujol@hotmail.com

 impres.SHALOM/Girona-20/05/2022

Suplement full 22 de maig de 2022