NADAL – MISSA DE LA NIT

NADAL - MISSA DE LA NIT
Salm 95

NADAL – MISSA DE LA NIT

SALM RESPONSORIAL 95,1-2A.2B-3.11-12.13 (R. LC 2,11)

R. Avui ens ha nascut un salvador,
que és el Messies, el Senyor.

Canteu al Senyor un càntic nou,
canteu al Senyor arreu de la terra,
canteu al Senyor, beneïu el seu nom.

R. Avui ens ha nascut un salvador,
que és el Messies, el Senyor.

Anuncieu de dia en dia que ens ha salvat,
conteu a les nacions la seva glòria,
conteu a tots els pobles els seus prodigis.

R. Avui ens ha nascut un salvador,
que és el Messies, el Senyor.

El cel se n’alegra, la terra hi fa festa,
bramula el mar amb tot el que s’hi mou,
jubilen els camps amb tot el que hi ha,
criden de goig els arbres del bosc.

R. Avui ens ha nascut un salvador,
que és el Messies, el Senyor.

Hem vist que ve el Senyor,
que ve a judicar la terra;
judicarà tot el món amb justícia,
tots els pobles amb la seva veritat.

R. Avui ens ha nascut un salvador,
que és el Messies, el Senyor.

Reflexió

Mn. Frederic Pujol i Tarrés, Mestre de Capella i Organista de la Catedral de Girona, ens regala una nova col·lecció dels “Salms Responsorials dels Diumenges i Festes de l’Any Litúrgic” La que teniu a les mans correspon al cicle A.

Aquests “Salms Responsorials” que Mn. Frederic ens ofereix són per ser cantats en les celebracions litúrgiques, especialment l’Eucaristia. Per convertir els salms en pregària personal cal paladejar-los, assaborir-los, i per això, la millor pedagogia és el cant. Maria, la mare de Jesús, els hauria cantat, recitat i interioritat moltes vegades; sens dubte conformaren el seu “sí” generós i coratjós a la proposta de l’Àngel.

Les noves melodies que ens ofereix Mn. Frederic Pujol són senders que ens comuniquen amb el Pare del cel, vénen avalades per l’experiència de l’autor, reconegut i bregat d’anys en aquest ministeri eclesial i, al mateix temps, per l’experiència concreta de participació en la litúrgia de la Catedral de Girona. Esperem que ajudin la comunitat cristiana a lloar el Senyor i que siguin una resposta a aquella veu del Concili de la Tarraconense: En senyeu-nos a pregar!


+ JAUME CAMPRODON, bisbe emèrit de Girona
Torelló, 20 de maig de 2007, Solemnitat de l’Ascensió del Senyor

Més cants

YouTube

NADAL – MISSA DE LA NIT