LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR

LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR
LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR
LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR

LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR

Salm responsorial 23,7.8.9.10 (R.: cf. 8a)

R. El Senyor és el rei de la glòria.

Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el rei de la glòria.

R. El Senyor és el rei de la glòria.

Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, valent i poderós,
és el Senyor, victoriós en el combat.

R. El Senyor és el rei de la glòria.

Portals, alceu les llindes;
engrandiu-vos, portalades eternes,
que ha d’entrar el rei de la glòria.

R. El Senyor és el rei de la glòria.

Qui és aquest rei de la glòria?
És el Senyor, Déu de l’univers,
és aquest el rei de la glòria.

R. El Senyor és el rei de la glòria.

Reflexió

Mn. Frederic Pujol i Tarrés, Mestre de Capella i Organista de la Catedral de Girona, ens regala una nova col·lecció dels “Salms Responsorials dels Diumenges i Festes de l’Any Litúrgic” La que teniu a les mans correspon al cicle A.

Aquests “Salms Responsorials” que Mn. Frederic ens ofereix són per ser cantats en les celebracions litúrgiques, especialment l’Eucaristia. Per convertir els salms en pregària personal cal paladejar-los, assaborir-los, i per això, la millor pedagogia és el cant. Maria, la mare de Jesús, els hauria cantat, recitat i interioritat moltes vegades; sens dubte conformaren el seu “sí” generós i coratjós a la proposta de l’Àngel.

Les noves melodies que ens ofereix Mn. Frederic Pujol són senders que ens comuniquen amb el Pare del cel, vénen avalades per l’experiència de l’autor, reconegut i bregat d’anys en aquest ministeri eclesial i, al mateix temps, per l’experiència concreta de participació en la litúrgia de la Catedral de Girona. Esperem que ajudin la comunitat cristiana a lloar el Senyor i que siguin una resposta a aquella veu del Concili de la Tarraconense: En senyeu-nos a pregar!


+ JAUME CAMPRODON, bisbe emèrit de Girona
Torelló, 20 de maig de 2007, Solemnitat de l’Ascensió del Senyor

Més cants de l’any A

YouTube

LA PRESENTACIÓ DEL SENYOR