IV DIUMENGE DE QUARESMA ANY C

IV DIUMENGE DE QUARESMA ANY C
IV DIUMENGE DE QUARESMA ANY C
IV DIUMENGE DE QUARESMA ANY C

IV DIUMENGE DE QUARESMA ANY C

Salm responsorial 33,2-3.4-5.6-7 (R.: 9a)

R. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor.

Beneiré el Senyor en tot moment,
tindré sempre als llavis la seva lloança.
La meva ànima es gloria en el Senyor;
se n’alegraran els humils quan ho sentin.

R. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor.

Tots amb mi glorifiqueu el Senyor,
exalcem plegats el seu nom.
He demanat al Senyor que em guiés:
ell m’ha escoltat, res no m’espanta.

R. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor.

Alceu vers ell la mirada. Us omplirà de llum
i no haureu d’abaixar els ulls avergonyits.
Quan els pobres invoquen el Senyor,
els escolta i els salva del perill.

R. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor.

Acampa l’àngel del Senyor
entorn dels seus fidels per protegir-los.
Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor;
feliç l’home que s’hi refugia.

R. Tasteu i veureu que n’és de bo el Senyor.

Reflexió

S’han publicat diversos llibres del salmista que faciliten el cant del salm responsorial propi de cada celebració. Aquests llibres no esgoten, ni de bon tros, la infinitat d’antífones i salms musicats que es troben en els diversos reculls de cants litúrgics existents. I que tampoc no impedeixen la composició de noves peces per a afegir al repertori ja existent.

A tots aquests reculls s’hi afegeix ara aquest llibre del canonge organista de la nostra Catedral de Girona, Mn. Frederic Pujol. Ja fa molt temps que Mn. Frederic es dedica a la música, i més concretament a la música sagrada i al cant litúrgic.

La seva dedicació a la Catedral l’ha portat a compondre els cants necessaris per a la litúrgia dominical i festiva, d’acord amb el que demanava el mateix Concili Vaticà II: “Els músics animats d’esperit cristià s’han de sentir cridats a cultivar la música sagrada i a augmentar-ne el patrimoni. Que componguin melodies que tinguin les característiques de la veritable música sagrada i que no sols puguin ser cantades per les majors “scholæ cantorum”, sinó que també estiguin a l’abast de les “scholæ” menors i afavoreixin la participació activa de tota l’assemblea dels fidels.” (SC 121).

Agraïment

Només em cal agrair a Mn. Frederic Pujol la tasca duta a terme en la nostra Catedral i que ara en publicar els “Salms Responsorials dels Diumenges i Festes” ofereix a tota l’Església, per a les celebracions en català. Desitjo per a aquesta obra un ús cada dia més extens. De fet la finalitat de la publicació d’aquest recull de Salms Responsorials no és altra que la seva difusió i el seu ús litúrgic cada dia més freqüent. Que sigui una contribució a fer realitat el desig expressat en la frase del càntic de Daniel: “Que totes les criatures cantin lloances per sempre al Senyor!”

+ Carles Soler i Perdigó, bisbe de Girona.
Girona, 23 de juny de 2006, Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús

Més cants de l’any C

YouTube

IV DIUMENGE DE QUARESMA ANY C