Full Parroquial Setembre 18

Full Parroquial Setembre 18
Full Parroquial Setembre 18
Full Parroquial Setembre 18

PARAULA DE DÉU
Lectures del diumenge XXV de durant l’any

Primera Lectura
Lectura de la profecia d’Amós, 8, 4-7

Escolteu això, vosaltres que us abraoneu sobre els pobres per anorrear els desvalguts del país, vosaltres que dieu: «Quan haurà passat la festa de la lluna nova per poder vendre queviures! Quan haurà passat el dissabte per poder obrir els graners! Vendrem el gra amb mesures més petites i, per cobrar, pesarem la moneda amb pesos més grans. Farem trampa amb les balances i vendrem el rebuig barrejat amb el gra. Per tenir un esclau, comprarem amb diners gent necessitada, amb un parell de sandàlies comprarem un pobre».
El Senyor ho jura per la glòria de Jacob: «No oblidaré mai tot això que fan».

SALM 112
R. Lloeu el Senyor, que treu el pobre de
la cendra.

Us beneiré, Déu meu, dia rere dia,
lloaré per sempre el vostre nom.
El Senyor és gran. No us canseu de
lloar-lo,
que la seva grandesa no té límits. R.
El Senyor és compassiu i benigne,
lent per el càstig, gran en l’amor.
El Senyor és bo per a tothom,
estima entranyablement tot el que ha
creat. R.
Són camins de bondat els del Senyor,
les seves obres són obres d’amor.
El Senyor és a prop dels qui l’invoquen,
dels qui l’invoquen amb sinceritat. R.

Segona Lectura
Lectura de la primera carta de sant Pau a Timoteu, 2, 1-8

Primer de tot us recomano que feu a Déu pregàries, oracions, súpliques
i accions de gràcies per tots els homes, pels reis i per tots els qui tenen autoritat, perquè puguem portar una vida tranquil·la i serena, tota donada a la pietat i a l’honestedat. Pregar així és bo i agradable a
Déu, el nostre salvador, que vol que tots els homes se salvin i arribin al coneixement de la veritat. Hi ha un sol Déu. El mitjancer entre Déu i els homes és també un de sol, l’home Jesucrist, que es donà ell mateix
per rescatar tots els homes. El testimoniatge sobre tot això ha estat fet públic al temps apropiat, i jo n’he estat fet herald i apòstol, mestre per instruir en la fe i en la veritat els qui no són jueus. Això que dic és veritat, no menteixo. Desitjo que els homes preguin pertot arreu, i que puguin alçar les mans netes, evitant les baralles i les discussions.

L’Evangeli
Lectura de l’evangeli segons sant Lluc, 16, 10-13

En aquell temps, Jesús deia als seus deixebles: «L’home que és fidel en els béns que valen poc també ho serà en els de més valor, i l’home infidel en els béns que valen poc també ho serà en els de més valor. Per
això, si no fóssiu fidels en l’administració de les riqueses enganyoses, qui us confiaria les riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les riqueses que són d’un altre, qui us confiaria les que de dret us corresponen?
Ningú no pot servir dos amos: si estima l’un, no estimarà l’altre, si fa cas de l’un, no en farà de l’altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses».

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA

Full Parroquial Setembre 18