Full Parroquial Abril 4

Full Parroquial Abril 4
Full Parroquial Abril 4
Full Parroquial Abril 4
Full Parroquial Abril 4

PARAU LA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE DE PASQUA

Primera Lectura
Lectura dels Fets dels Apòstols, 10, 34a.37-43

En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret.
Ja sabeu que Déu el consagrà ungint-lo amb l’Esperit Sant i amb poder, com passà pertot arreu fent el bé i donant la salut als que estaven sota la dominació del diable, perquè Déu era amb ell. Nosaltres som testimonis de tot el que va fer en el país dels jueus i a Jerusalem. Després el mataren penjant-lo en un patíbul. Ara bé: Déu el ressuscità el tercer dia, i concedí que s’aparegués, no a tot el poble, sinó a uns testimonis que, des d’abans, Déu havia escollit, és a dir, a nosaltres, que hem menjat i hem begut amb ell després que ell hagué ressuscitat d’entre els morts. Ell ens ordenà que prediquéssim al poble assegurant que ell és el qui Déu ha destinat a ser jutge de vius i de morts. Tots els profetes donen testimoni a favor seu anunciant que tothom qui creu en ell rep el perdó dels pecats gràcies al seu nom».

SALM 117
R. Avui és el dia en que ha obrat el
Senyor, alegrem-nos i celebrem-lo.

Enaltiu el Senyor: Que n’és de bo,
perdura eternament el seu amor.
Que respongui la casa d’Israel:
perdura eternament el seu amor.

La dreta del Senyor fa proeses,
la dreta del Senyor em glorifica.
No moriré, viuré encara,
per contar les proeses del Senyor.

La pedra que rebutjaven els
constructors ara corona l’edifici.
És el Senyor qui ho ha fet,
i els nostres ulls se’n meravellen.

Segona Lectura
Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Colosses, 3, 1-4

Germans, ja que heu ressuscitat juntament amb el Crist, cerqueu allò que és de dalt. On hi ha el Crist assegut a la dreta de Déu, estimeu allò que és de dalt, no allò que és de la terra. Vosaltres vau morir, i la vostra vida està amagada en Déu juntament amb el Crist. Quan es manifestarà el Crist, que és la vostra vida, també vosaltres apareixereu amb ell plens de glòria.
(També pot fer-se: 1Co 5, 6b-8)

L’Evangeli
Lectura de l’evangeli segons sant Joan, 20, 1-9

El diumenge Maria Magdalena se n’anà al sepulcre de matí, quan encara era fosc, i veié que la pedra havia esta treta de l’entrada del sepulcre. Ella se’n va corrents a trobar Simó Pere i l’altre deixeble, aquell que Jesús estimava tant, i els diu: «S’han endut el Senyor fora del sepulcre i no sabem on l’han posat». Llavors Pere, amb l’altre deixeble, sortí cap al sepulcre. Corrien tots dos junts, però l’altre deixeble s’avançà i arribà primer al sepulcre, s’ajupí per mirar dintre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però no hi entrà. Darrere d’ell arribà Simó Pere, entrà al sepulcre i veié aplanat el llençol d’amortallar, però el mocador que li havien posat al cap no estava aplanat com el llençol, sinó lligat encara al mateix lloc. Llavors entrà també l’altre deixeble que havia arribat primer al sepulcre, ho veié i cregué. Fins aquell moment encara no havien entès que, segons les Escriptures, Jesús havia de ressuscitar d’entre els morts.
(També pot fer-se: Mc, 16, 1-8, i per a la Missa vespertina també pot fer-se: Lc 24, 13-25).

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA