Full Parroquial 27 de setembre

Full Parroquial 27 de setembre
Full Parroquial 27 de setembre
Full Parroquial 27 de setembre
Full Parroquial 27 de setembre

PARAULA DE DÉU
LECTURES DEL DIUMENGE XXVI DE DURANT L’ANY

Primera Lectura

Lectura de la profecia d’Ezequiel, 18, 25-28

El Senyor diu: «Vosaltres penseu: no va ben encaminada la manera d’obrar del Senyor. Poble d’Israel, escolta bé això que et dic: no és la vostra manera d’obrar, i no la meva, la que va desencaminada? Si el just deixa d’obrar el bé, comet el mal i mor, morirà per culpa seva. Però si el pecador es converteix, deixa de fer el mal i obra amb justícia i bondat, salvarà la seva vida. Només que reconegui el mal que havia fet i es converteixi, viurà i se salvarà de la mort».

Segona Lectura

Lectura de la carta de sant Pau als cristians de Filips, 2, 1-11

Germans, per tot el que trobeu en Crist de fortalesa d’ànima, d’amor que consola, de dons de l’Esperit, d’afecte entranyable i de compassió, us suplico que em doneu plenament el goig de veure-us units per uns mateixos sentiments i per una mateixa estimació dels uns pels altres, unànimes i ben avinguts. No feu res per rivalitat ni per vanaglòria. Mireu els altres amb humilitat i considereu-los superiors a vosaltres mateixos.

Que ningú no es guiï pels propis interessos, sinó que miri pels altres. Tingueu els mateixos sentiments que heu vist en Jesucrist: el que era de condició divina, no es volgué guardar gelosament la seva igualtat amb Déu, sinó que es va fer no-res, fins a prendre la condició d’esclau. Havent-se fet semblant als homes, i començant de captenir-se com un home qualsevol, s’abaixà i es feu obedient fins acceptar la mort, i una mort en creu.

Per això Déu l’ha exalçat i li ha concedit aquell nom que està per damunt de tot altre nom, perquè tothom, al cel, a la terra i sota la terra, doblegui el genoll al nom de Jesús, i tots els llavis reconeguin que Jesucrist és Senyor, a glòria de Déu Pare.

SALM 24

R. Recordeu-vos, Senyor,
de la vostra pietat.

Feu que conegui, Senyor, les vostres rutes,
que aprengui els vostres camins.
Encamineu-me a la vostra veritat,
instruïu-me, perquè sou el Déu que em salveu;
i cada moment espero en vós.

Recordeu-vos, Senyor, de la vostra pietat
i de l’amor que heu guardat des de sempre.
No us recordeu dels pecats que he comès de jove,
compadiu-vos de mi,
vós que estimeu tant.

El Senyor, bondadós i recte,
ensenya el bon camí als pecadors.
Encamina els humils per sendes de justícia,
els ensenya el seu camí.

L’EVANGELI

Lectura de l’evangeli segons sant Mateu, 21, 28-32

En aquell temps, Jesús digué als grans sacerdots i als notables del poble: «Què us en sembla? Un home que tenia dos fills va dir al primer: “Fill meu, ves a treballar a la vinya, avui”. Ell respongué: “No hi vull anar”. Però després se’n penedí i hi anà. El pare digué això mateix al segon i aquest li respongué: “Hi vaig de seguida, pare”. Però no hi anà.

Quin d’aquests dos va fer el que el pare volia?». Li responen: «El primer». Jesús els diu: «Us ho dic amb tota veritat que els publicans i les dones de mala vida us passen al davant cap al regne de Déu, perquè ha vingut Joan amb la missió d’ensenyar-vos un bon camí, però vosaltres no l’heu cregut, mentre que els publicans i les dones de mala vida sí que l’han cregut. I vosaltres, ni després de veure això, encara no us en penediu ni voleu creure’l».

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA

Full Parroquial 27 de setembre