Full Parroquial 21 de novembre

Full Parroquial 21 de novembre
Full Parroquial 21 de novembre
Full Parroquial 21 de novembre
Full Parroquial 21 de novembre

PARAULA DE DÉU
LECTURES DE LA MISSA DEL DIUMENGE DE LA SOLEMNITAT DE JESUCRIST, REI DE TOT EL MÓN

Primera Lectura
Lectura de la profecia de Daniel, 7, 13-14

Tot mirant aquella visió de nit, vaig veure venir enmig del núvols del cel com un fill d’home, s’acostà al vell venerable, el presentaren davant d’ell i li fou donada la sobirania, la glòria i la reialesa, i tots els pobles, tribus i llengües li faran homenatge. La seva sobirania és eterna, no passarà mai, la seva reialesa no decaurà.

SALM 92
El Senyor és rei, va vestit de
majestat.

El Senyor és rei, va vestit de
majestat.
El Senyor va vestit i cenyit de poder.

Manté ferm tot el món,
incommovible.
El vostre soli es manté des del
principi,
vós sou des de sempre.

El vostre pacte és irrevocable;
la santedat, Senyor, escau a casa
vostra
al llarg de tots els temps.

Segona Lectura
Lectura de l’Apocalipsi de sant Joan, 1, 5-8

Jesucrist és el testimoni fidel, el primer ressuscitat d’entre els morts, el sobirà dels reis de la terra. Ell ens estima i ens ha alliberat dels nostres pecats amb la seva sang per fer de nosaltres una casa reial, uns sacerdots dedicats a Déu, el seu Pare, que li sigui donada la glòria i el poder pels segles dels segles. Amén. Mireu, ve sobre els núvols, i tothom el veurà amb els propis ulls, fins aquells que el van traspassar, i totes les famílies de la terra es lamentaran per ell. Sí! Amén! Jo soc l’Alfa, la primera lletra de l’alfabet, i l’Omega, que és la darrera, diu el Senyor Déu, el qui és, el qui era i el qui ha de venir, el Déu de l’univers.

L’Evangeli
Lectura de l’evangeli segons sant Joan, 18, 33b-37

En aquell temps, Pilat digué a Jesús: «Ets tu el rei dels jueus?» Jesús contestà: «Surt de vós això que em pregunteu, o són d’altres els qui us ho han dit de mi?» Respongué Pilat: «Jo no soc jueu. És el teu poble i els mateixos grans sacerdots els qui t’han entregat a les meves mans. He de saber què has fet». Jesús respongué: «La meva reialesa no és cosa d’aquest món. Si fos d’aquest món, els meus homes haurien lluitat perquè no fos entregat als jueus. I és que la meva reialesa no és d’aquí». Pilat digué: «Per tant, vols dir que ets rei». Jesús contestà: «Teniu raó: jo soc rei. La meva missió és la de ser un testimoni de la veritat; per això he nascut i per això he vingut al món: tots els qui són de la veritat escolten la meva veu».

LA PARRÒQUIA DE PALAU-SACOSTA

BISBAT DE GIRONA

Full Parroquial 21 de novembre