DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY B

DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY B
DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY B
DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY B

DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY B

Salm responsorial 127,1-2.3.4-5.6 (R.: cf. 5)

R. Que el Senyor ens beneeixi tota la vida.

Feliç tu, fidel del Senyor,
que vius seguint els seus camins.
Menjaràs del fruit del teu treball,
seràs feliç i tindràs sort.

R. Que el Senyor ens beneeixi tota la vida.

La teva esposa fruitarà com una parra,
dins la intimitat de casa teva;
veuràs els fills com plançons d’olivera
al voltant de la taula.

R. Que el Senyor ens beneeixi tota la vida.

És així com els fidels del Senyor seran beneïts.
Que el Senyor et beneeixi des de Sió.
Que tota la vida puguis veure
prosperar Jerusalem.

R. Que el Senyor ens beneeixi tota la vida.

Que puguis veure els fills dels teus fills.
Pau a Israel!

R. Que el Senyor ens beneeixi tota la vida.

Reflexió

Una de les principals finalitats de la renovació litúrgica promoguda pel Concili Vaticà II fou la promoció de l’amor viu i suau a la Sagrada Escriptura (vegeu Constitució “Sacrosantum Concilium”, n. 24). I el cert és que aquesta finalitat ha estat entre les més clarament acomplertes en tot el procés d’aquests més de quaranta anys que ens separen d’aquella decisió.

Mn. Frederic Pujol ens ha ajudat, en les seves publicacions dels salms responsorials, a gustar una de les “novetats” més riques espiritualment de la litúrgia de la paraula. Els salm responsorial no havia pas desaparegut totalment en els llibres anteriors al Concili, però quedava només com un testimoni, enriquit amb les melodies gregorianes, però llunyà de la participació de l’assemblea.

Els nous leccionaris li han tornat el seu lloc

I l’han convertit en una autèntica nova lectura bíblica de la litúrgia de la paraula, amb l’intervenció de l’assemblea a través dels versets responsorials, que accentuen l’ambientació que correspon al salm en cada celebració. És un moment meditatiu, contemplatiu, que adès prolonga la primera lectura amb lloança o amb súplica, adès anuncia l’evangeli, i moltes vegades és una clau d’interpretació de la relació entre l’Antic Testament i l’Evangeli.

Ajudar l’assemblea perquè pugui fer precisament això és una tasca meritòria que han emprès, entre nosaltres i arreu, els músics d’Església, i cal donar-los gràcies per seu treball. La publicació que, amb els salms responsorials del cicle B, ara completa Mn. Pujol, presenta unes característiques de qualitat i de pedagogia que mereixen ser subratllades: les melodies, l’acompanyament, la realització musical en el CD, tot en una edició pulcra i clara. Cal donar gràcies a Déu que suscita en els experts el desig de posar a l’abast de tota l’assemblea la riquesa del salm responsorial, i felicitar a Mn. Frederic Pujol, canonge de la Seu gironina, per aquest treball, i per tants altres que ha ofert durant aquests anys, amb uns textos i melodies tan dignes de la celebració de l’Església.


+ PERE TENA, bisbe auxiliar emèrit de Barcelona
Barcelona, 27 d’abril de 2008, Festa de la Mare de Déu de Montserrat

Més cants de l’any B

YouTube

 

DIUMENGE XXVII DE DURANT L’ANY B