DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY C

DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY C
DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY C
DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY C

DIUMENGE IV DE DURANT L’ANY C

Salm responsorial 70,1-2.3-4a.5-6ab.15ab i 17 (R.: 15a)

R. Els meus llavis diran a tothom com m’ajudeu.

En vós m’emparo, Senyor,
que no en tingui un desengany.
Deslliureu-me, traieu-me del perill,
vós que sou bo; escolteu i salveu-me.

R. Els meus llavis diran a tothom com m’ajudeu.

Sigueu el meu castell de refugi,
la meva roca salvadora.
Déu meu, traieu-me de les mans de l’injust.

R. Els meus llavis diran a tothom com m’ajudeu.

Vós sou la meva esperança, Déu meu,
he confiat en vós, Senyor, des de petit.
Vós em traguéreu de les entranyes de la mare,
acabat de néixer em vaig emparar en vós.

R. Els meus llavis diran a tothom com m’ajudeu.

D’un cap a l’altre del dia els meus llavis
diran a tothom com m’ajudeu;
m’instruïu, Déu meu, des de petit,
i encara avui us proclamo admirable.

R. Els meus llavis diran a tothom com m’ajudeu.

Reflexió

S’han publicat diversos llibres del salmista que faciliten el cant del salm responsorial propi de cada celebració. Aquests llibres no esgoten, ni de bon tros, la infinitat d’antífones i salms musicats que es troben en els diversos reculls de cants litúrgics existents. I que tampoc no impedeixen la composició de noves peces per a afegir al repertori ja existent.

A tots aquests reculls s’hi afegeix ara aquest llibre del canonge organista de la nostra Catedral de Girona, Mn. Frederic Pujol. Ja fa molt temps que Mn. Frederic es dedica a la música, i més concretament a la música sagrada i al cant litúrgic.

La seva dedicació a la Catedral l’ha portat a compondre els cants necessaris per a la litúrgia dominical i festiva, d’acord amb el que demanava el mateix Concili Vaticà II: “Els músics animats d’esperit cristià s’han de sentir cridats a cultivar la música sagrada i a augmentar-ne el patrimoni. Que componguin melodies que tinguin les característiques de la veritable música sagrada i que no sols puguin ser cantades per les majors “scholæ cantorum”, sinó que també estiguin a l’abast de les “scholæ” menors i afavoreixin la participació activa de tota l’assemblea dels fidels.” (SC 121).

Agraïment

Només em cal agrair a Mn. Frederic Pujol la tasca duta a terme en la nostra Catedral i que ara en publicar els “Salms Responsorials dels Diumenges i Festes” ofereix a tota l’Església, per a les celebracions en català. Desitjo per a aquesta obra un ús cada dia més extens. De fet la finalitat de la publicació d’aquest recull de Salms Responsorials no és altra que la seva difusió i el seu ús litúrgic cada dia més freqüent. Que sigui una contribució a fer realitat el desig expressat en la frase del càntic de Daniel: “Que totes les criatures cantin lloances per sempre al Senyor!”

+ Carles Soler i Perdigó, bisbe de Girona.
Girona, 23 de juny de 2006, Solemnitat del Sagrat Cor de Jesús

Més cants de l’any C

YouTube