DIUMENGE II DE DURANT L’ANY A

DIUMENGE II DE DURANT L'ANY A
DIUMENGE II DE DURANT L'ANY A
DIUMENGE II DE DURANT L'ANY A

DIUMENGE II DE DURANT L’ANY A

SALM RESPONSORIAL 39,2 I 4AB.7.8-9.10 (R.: 8A I 9A)

R. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat.

Tenia posada l’esperança en el Senyor,
i ell, inclinant-se cap a mi,
ha inspirat als meus llavis un càntic nou,
un himne de lloança al nostre Déu.

R. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat.

Però vós no voleu oblacions ni sacrificis,
i m’heu parlat a cau d’orella;
no exigiu l’holocaust ni l’expiació.

R. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat.

Per això us dic: «Aquí em teniu:
com està escrit de mi en el llibre,
Déu meu, vull fer la vostra voluntat,
guardo la vostra llei al fons del cor».

R. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat.

Anuncio amb goig la salvació
davant el poble en dia de gran festa.
No puc deixar d’anunciar-la,
ho sabeu prou, Senyor.

R. Aquí em teniu: Déu meu, vull fer la vostra voluntat.

Reflexió

Mn. Frederic Pujol i Tarrés, Mestre de Capella i Organista de la Catedral de Girona, ens regala una nova col·lecció dels “Salms Responsorials dels Diumenges i Festes de l’Any Litúrgic” La que teniu a les mans correspon al cicle A.

Aquests “Salms Responsorials” que Mn. Frederic ens ofereix són per ser cantats en les celebracions litúrgiques, especialment l’Eucaristia. Per convertir els salms en pregària personal cal paladejar-los, assaborir-los, i per això, la millor pedagogia és el cant. Maria, la mare de Jesús, els hauria cantat, recitat i interioritat moltes vegades; sens dubte conformaren el seu “sí” generós i coratjós a la proposta de l’Àngel.

Les noves melodies que ens ofereix Mn. Frederic Pujol són senders que ens comuniquen amb el Pare del cel, vénen avalades per l’experiència de l’autor, reconegut i bregat d’anys en aquest ministeri eclesial i, al mateix temps, per l’experiència concreta de participació en la litúrgia de la Catedral de Girona. Esperem que ajudin la comunitat cristiana a lloar el Senyor i que siguin una resposta a aquella veu del Concili de la Tarraconense: En senyeu-nos a pregar!


+ JAUME CAMPRODON, bisbe emèrit de Girona
Torelló, 20 de maig de 2007, Solemnitat de l’Ascensió del Senyor

 

Més cants de l’any A

YouTube

DIUMENGE II DE DURANT L’ANY A