Full Parroquial Maig 2

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE CINQUÈ DE PASQUA Primera LecturaLectura dels Fets dels Apòstols, 9, 26-31 En aquell temps, Saule arribà a Jerusalem, i allà intentava incorporar-se als creients, però ells no creien que s’hagués convertit, i tots el defugien. Llavors Bernabé el prengué pel seu compte, el presentà als apòstols, i els contà com, pel camí, el Senyor se…

Full Parroquial Abril 25

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE QUART DE PASQUA Primera LecturaLectura dels Fets dels Apòstols, 34, 8-12 En aquells dies, Pere, inspirat per l’Esperit Sant, digué: «Magistrats i notables del poble, si avui ens demaneu compte d’això que hem fet en bé d’un invàlid, i voleu saber què l’ha posat bo, sapigueu, vosaltres i tot el poble d’Israel, que aquest home…

Full Parroquial Abril 18

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE TERCER DE PASQUA Primera LecturaLectura dels Fets dels Apòstols, 3, 13-15, 17-18 En aquells dies, Pere digué al poble: «El Déu d’Abraham, d’Isaac i de Jacob, Déu dels nostres pares, ha glorificat Jesús, el seu Servent, que vosaltres vau entregar i vau negar, quan Pilat creia que l’havia de deixar lliure. Ell era l’innocent i…

Full Parroquial Abril 11

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE SEGON DE PASQUA Primera LecturaLectura dels Fets dels Apòstols, 4, 32-35 La multitud dels creients tenia un sol cor i una sola ànima, i ningú d’ells no parlava de les coses que posseïa com si fossin pròpies, sinó que tenien tots els béns en comú. El testimoni que els Apòstols donaven de la resurrecció de…

Full Parroquial Abril 4

PARAU LA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE DE PASQUA Primera LecturaLectura dels Fets dels Apòstols, 10, 34a.37-43 En aquells dies, Pere prengué la paraula i digué: «Ja sabeu què ha passat darrerament per tot el país dels jueus, començant per Galilea, després que Joan havia predicat a la gent que es fessin batejar. Parlo de Jesús de Natzaret.Ja sabeu que Déu…

Full Parroquial Març 28

PARAU LA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE DE RAMS Lectura d’abans de la processóLectura de l’evangeli segons sant Marc, 11, 1-10 Quan s’acostaven a Jerusalem, vora Betfagé i Betània, cap a la muntanya de les Oliveres, Jesús envià dos dels seus deixebles amb aquest encàrrec: «Aneu al poble d’aquí al davant, i així que hi entrareu trobareu un pollí fermat, que…

Full Parroquial Març 21

PARA ULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE CINQUÈ DE QUARESMA Primera LecturaLectura del segon llibre de Jeremies, 31, 31-34 Vindran dies, diu l’oracle del Senyor, que pactaré amb el casal d’Israel i amb el casal de Judà una aliança nova. No serà com l’aliança que vaig pactar amb els seus pares el dia que els vaig donar la mà per fer-los…

Full Parroquial Març 14

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE QUART DE QUARESMA Primera LecturaLectura del segon llibre de les Cròniques, 36, 14-16.19-23 En aquells dies, tots els grans sacerdots i el poble reincidien contínuament en la culpa d’imitar tots els costums abominables de les altres nacions, profanant així el temple del Senyor, que ell havia consagrat a Jerusalem. El Senyor, Déu dels seus pares,…

Full Parroquial Març 7

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE TERCER DE QUARESMA Primera LecturaLectura del llibre de l’Èxode, 20, 1-3.7-8.12-17 En aquells dies, Déu digué aquestes paraules: «Jo soc el Senyor, el teu Déu, que t’he fet sortir de la terra d’Egipte, d’un lloc d’esclavatge. No tinguis altres déus fora de mi, no prenguis en va el nom del Senyor, el teu Déu, perquè…

Full Parroquial Febrer 28

PARAULA DE DÉULECTURES DEL DIUMENGE SEGON DE QUARESMA Primera LecturaLectura del llibre del Gènesi, 22, 1-2.9a.10-13.15-18 En aquells dies, Déu, per posar a prova Abraham, el cridà: «Abraham». Ell respongué: «Aquí em teniu». Déu li digué: «Pren, si et plau, Isaac, el teu fill únic, que tant estimes, ves-te’n al país de Morià, i allà, dalt de la muntanya que…