DIUMENGE VIII DE DURANT L’ANY C

DIUMENGE VIII DE DURANT L’ANY C Salm responsorial 91,2-3.13-14.15-16 (R.: 2a) R. És bo de lloar-vos, Senyor. És bo de lloar l’Altíssim,de cantar al vostre nom, Senyor,de proclamar al matí el vostre amori de nit, la vostra fidelitat. R. És bo de lloar-vos, Senyor. Els justos creixeran com les palmeres,es faran grans com els cedres del Líban;plantats a la casa…