DIUMENGE VII DE DURANT L’ANY C

DIUMENGE VII DE DURANT L’ANY C Salm responsorial 102,1-2.3-4.8 i 10.12-13 (R.: 8a) R. El Senyor és compassiu i benigne. Beneeix el Senyor, ànima meva,del fons del cor beneeix el seu sant nom.Beneeix el Senyor, ànima meva,no t’oblidis dels seus favors. R. El Senyor és compassiu i benigne. Ell et perdona les culpesi et guareix de tota malaltia;rescata de la…