BAPTISME DEL SENYOR ANY A – ANY B

BAPTISME DEL SENYOR ANY A – ANY B SALM RESPONSORIAL 28,1-2.3AC-4.3B I 9B-10 (R.: 11B) R. Que el Senyor beneeixi el seu pobleamb el do de la pau. Doneu al Senyor fills de Déu,doneu al Senyor glòria i honor,honoreu el Senyor, honoreu el seu nom,adoreu el Senyor, s’apareix la seva santedat. R. Que el Senyor beneeixi el seu pobleamb el…