DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY A

DIUMENGE XVII DE DURANT L’ANY A SALM RESPONSORIAL 118,57 I 72.76-77.127-128.129-130 (R.: 97A) R. Com estimo la vostra llei, Senyor! El Senyor és la meva heretat;vull estar atent a les vostres paraules.M’estimo més la lleique surt dels vostres llavisque mil monedes d’or o de plata. R. Com estimo la vostra llei, Senyor! Que el vostre amor em conforti,com vau prometre…