DEDICACIÓ DE SANT JOAN DEL LATERÀ

DEDICACIÓ DE LA CATEDRAL Salm responsorial 45,2-3.5-6.8-9 (R.: 5) R. Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu,la mansió més sagrada de l’Altíssim. Déu ens és un castell de refugi,una defensa ferma en hores de perill.No temem res, quan se somou la terra,quan les muntanyes s’enfonsen dins el mar. R. Els braços d’un riu alegren la ciutat de Déu,la…