SANT JAUME

SANT JAUME Salm responsorial 66,2-3.5.7-8 (R.: 4) R. Que us lloïn les nacions, Déu nostre,que us lloïn tots els pobles alhora. Que Déu s’apiadi de nosaltres i ens beneeixi,que ens faci veure la claror de la seva mirada.La terra coneixerà els vostres designis,i tots els pobles veuran la salvació. R. Que us lloïn les nacions, Déu nostre,que us lloïn tots…