DIUMENGE IX DE DURANT L’ANY B

DIUMENGE IX DE DURANT L’ANY B Salm responsorial 80,3-4.5-6ab.6c-8a.10-11ab (R.: 2a) R. Honoreu Déu, la nostra força. Entoneu càntics, tocant els tambors,les arpes sonores i les cítares.A la lluna nova toqueu els cornsanunciant la diada de lluna plena. R. Honoreu Déu, la nostra força. Així ho té prescrit Israel,és festa ritual del Déu de Jacob;un precepte que imposà als fills…