DIUMENGE VIII DE DURANT L’ANY B

DIUMENGE VIII DE DURANT L’ANY B Salm responsorial 102,1-2.3-4.8 i 10.12-13 (R.: 8a) R. El Senyor és compassiu i benigne lent per al càstig, ric en l’amor. Beneeix el Senyor, ànima meva,del fons del cor beneeix el seu sant nom.Beneeix el Senyor, ànima meva,no t’oblidis dels seus favors. R. El Senyor és compassiu i benigne lent per al càstig, ric…