DIUMENGE VII DE DURANT L’ANY B

DIUMENGE VII DE DURANT L’ANY B Salm responsorial 40,2-3.4-5.13-14 (R.: 5b) R. He pecat contra vós, salveu-me la vida. Feliç el qui s’interessa pel pobre desvalgut;en temps difícils, el Senyor el salvarà.El guardarà i el farà viure feliç a la terra,no el deixarà a mercè dels enemics. R. He pecat contra vós, salveu-me la vida. El Senyor el sostindrà en…