DIUMENGE II DE DURANT L’ANY B

DIUMENGE II DE DURANT L’ANY B Salm responsorial 39,2.4ab.7.8-9.10 (R.: 8a i 9a) R. Aquí em teniu: «Déu meu, vull fer la vostra voluntat». Tenia posada l’esperança en el Senyori ell, inclinant-se cap a mi,ha inspirat als meus llavis un càntic nou,un himne de lloança al nostre Déu. R. Aquí em teniu: «Déu meu, vull fer la vostra voluntat». Però…