SAGRAT COR DE JESÚS ANY A

SALM RESPONSORIAL 102,1-2.3-4.6-7.8 I 10 (R.: 17) R. L’amor del Senyor pels seus fidelsés de sempre i dura sempre. Beneeix el Senyor, ànima meva,del fons del cor beneeix el seu sant nom.Beneeix el Senyor, ànima meva,no t’oblidis dels seus favors. R. L’amor del Senyor pels seus fidelsés de sempre i dura sempre. Ell et perdona les culpesi et guareix de…